Hästhållning

Hur påverkas bakbenets temperatur, omkrets och diameter av olika bandageunderlägg?

Hur påverkas bakbenets temperatur, omkrets och diameter av olika bandageunderlägg?

Matilda Hägglöf (2022) Hippologiskt kandidatarbete K137

Länk till posterLänk till uppsats

Sammanfattning

Tidigare studier visar att ledproblem var ett vanligt förekommande problem hos sporthästar. En av
dessa ledproblem som hästen kan lida av är svullnader i lederna på hästens ben. En svullnad i hästens
leder kan uppkomma på grund av ökad ledvätska i leden och det är den typen av svullnad som med
talspråk ofta kallas för galla. Svullnaden kan vara ofarlig för hästen men det kan också vara en
indikation på ledproblem som bör uppmärksammas av hästägaren. Svullnaden i benen kan också
uppkomma efter intensiv och upprepad träning.
Syftet med studien är att jämföra tre behandlingsmetoder för svullnad i hästens ben; två metoder
med olika typer av bandageunderlägg och en behandling där hästen står utan bandageunderlägg. Det
besvarades genom frågeställningarna; Kan olika typer av bandageunderlägg minska gallor i hästens
kotled och kotsenskida? Kan olika typer av bandageunderlägg påverka hudens temperatur på hästens
bakben vid kotled och kotsenskida? Studien är en kvantitativ studie och utformades som en changeover design med washout period av ett dygn mellan mätningar. Studien pågick under elva dagar och
innefattade nio varmblodshästar (7–24 år) från Ridskolan Strömsholm. Resultatet visade att Back
on Track® och ordinärt bandageundelägg hade en signifikant skillnad (p=0,002) i temperatur (mätt
med termistor), diameter kotled (mätt med skjutmått) och omkrets kotled (mätt med måttband).
Medelvärdet för temperaturen för Back on track® och ordinärt bandageunderlägg var 34.3±0.31C,
för diameter kotled 85.1±0.25 mm (Back on Track®) och 85.0±0.25 mm (ordinärt
bandageunderlägg) och för omkrets 31.2±0.11 cm (Back on track®) och 31.1±0.11 cm (ordinärt
bandageunderlägg). Slutsatsen som kunde dras var att med ett bandageunderlägg minskar omfång i
diameter och omkrets vid kotled och kotsenskida och ger en förhöjd temperatur i huden på benen.
Vilket material som används till ett bandageunderlägg har ingen signifikant påverkan på varken
diameter, omkrets eller temperatur på benet.
Nyckelord: bandageunderlägg, kotsenskida, kotled, temperatur, diameter, omkrets

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.