Hästens biologi

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och dess påverkan på tävlande hästar

Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och dess påverkan på tävlande hästar

Anna Nilstam (2017)

Dopningskontroller av tävlande hästar finns för att skydda hästarna från att tävla med läkemedel i kroppen som kan påverka deras hälsa samt dölja skador som därmed kan förvärras. Fédération Equestre Internationale (FEI) har strikta regler gällande medicinering av tävlingshästar som tävlar under sjukskrivningsperioden. De vanligaste förekommande substanserna som detekteras på dopningskontroller är gruppen icke-steroida antiinflammatoriska läkemedlen (NSAID). Denna kategori innefattar bland annat läkemedel såsom fenylbutazon, flunixin, meklofenamsyra och naproxen. Alla läkemedel inom kategorin NSAID som är avsedda för häst har tävlingskarenstider som måste följas innan hästen får tävla igen. Studiens fokus ligger på NSAID vilka är de mest förekommande dopingpreparaten vid positiva dopningsprov enligt FEI. En av anledningarna till att NSAID är en relativt förekommande orsak till positiva dopningstester är att tävlingskarenstiderna inte efterföljs för respektive substans eller läkemedel. Litteraturstudien granskar och undersöker hur tävlingskarenstider samt detektionsgränser sätts för olika substanser inom NSAID-gruppen. Utöver detta utreder studien även vilken påverkan NSAID har på prestation samt hur prestationen påverkas. Problemet är att hästägare och ryttare behöver öka sin förståelse för hur NSAID läkemedel påverkar hästen och dess prestation samt att tävlingskarenstiderna bör ses över för att bli mer exakta.
Syftet med denna litteraturstudie är att öka förståelsen för hur de vanligaste dopningspreparaten inom gruppen NSAID påverkar hästens prestation samt hur länge olika substanser finns kvar i hästens kropp efter behandling. Frågeställningarna som formulerats lyder; vilken påverkan på hästen har läkemedel inom NSAID gruppen? Hur länge är det möjligt att detektera spårbara läkemedels rester av de olika läkemedlen i hästens kropp? Hur kan dopningskontroller effektiviseras? Resultatet av litteraturstudien blev: Friska hästars prestation påverkas negativt av NSAID. Det skiljer sig hur länge det finns spår av de olika preparaten inom NSAID gruppen kvar i hästen och en del läkemedel verkar ha längre tävlingskarenstid än nödvändigt. Dopningskontroller går att effektiviseras genom fler undersökningsmetoder.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 228.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.