Hästens biologi

Krubbitande, hur man kan undvika eller minska på ett etablerat beteende

Krubbitande, hur man kan undvika eller minska på ett etablerat beteende

Agnes Wahlgren Conrad (2019)

Hästens olika beteenden är utformade för att vara vaksamma, redo att fly, ha nära social kontakt, söka föda, röra sig fritt och sova. När något eller några av dessa naturliga beteenden tas bort ökar risken för att hästarna ska utveckla stereotypa beteenden. Hästhållningen idag gör det inte lättare att undvika uppkomsten av stereotypa beteenden då hästarna oftast står på box. I boxen minskar fodersökandet och den fria rörelsen markant. Ett stereotypt beteende som kan uppstå är krubbitning. Krubbitning är ett oralt beteende där hästarna tar tag med framtänderna på ett horisontellt föremål, flexar sin nacke och drar in luft som skapar ett karaktäristiskt ljud. Syftet med denna studie är att analysera vad som kan göras för att minska frekvensen på krubbitandet samt undvika att krubbitning blir ett etablerat beteende. Frågeställningen som litteraturstudien utgår ifrån är; Hur kan krubbitning hos hästar undvikas? Hur kan krubbitning minskas på ett redan etablerat beteende? Studien är en litteraturstudie där metoden är att analysera vetenskapliga texter.
Resultatet i litteraturstudien visade att genom att erbjuda social kontakt, fri rörelse och ett bra utfodringssystem kunde krubbitning undvikas, men om beteendet redan har etablerats går det endast att minska frekvensen.
Slutsatsen i denna litteraturstudie är genom att tillfredsställa hästens naturliga behov minskar vi risken för att krubbitning uppstår men vid ett redan etablerat beteende kan vi endast minska frekvensen. Minskning av frekvensen hos hästar som krubbiter går att göra genom med mycket rörelse, mycket social kontakt, mycket stimuli och ett bra utfodringssystem som passar hästen.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 131.1 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.