Hästens biologi

Kvalitet på grovfoder, hur det påverkas av skörd samt hantering efter skörd

Kvalitet på grovfoder, hur det påverkas av skörd samt hantering efter skörd

Malin Karlsson (2020)

Det är viktigt att hästen får i sig näringsrikt och näringsmässigt välbalanserat grovfoder och det är därför nödvändigt att de som tar hand om dem har tillräckliga kunskaper om ämnet. Om hästen får i sig foder av låg hygienisk samt näringsmässig kvalitet kommer det på lång sikt att leda till att hästen riskerar att bli sjuk. Olika faktorer avgör vilket foder en specifik häst har tillgång till bland annat ekonomi, vilket klimat hästen befinner sig i och vilka skörderedskap och maskiner den lokala lantbrukaren har. Även kunskap om skörd och växtlighet är av stor betydelse, det dyraste alternativet behöver inte nödvändigtvis vara det bästa. Syftet med den är litteraturstudien är att ta upp viktiga faktorer som påverkar fodrets hygieniska och näringsmässiga kvalitet som kan vara avgörande för hästens välmående. Exempel på avgörande faktorer är skördetidpunkt, tillverkningsprocess och hantering av fodret efter skörd. Frågeställningen är: När, var och hur skall vall skördas för att bibehålla bra hygienisk och näringsmässig kvalitet på grovfodret? Samt: vad räknas som ett foder av bra kvalitet?
Studier har visat att skördetidpunkten har stor betydelse för den hygieniska kvaliteten på fodret till exempel gällande innehåll av mängd jord, mögel, damm och pollenpartiklar efter skörd. Faktorer som sänker kvaliteten kan reduceras genom att hantera åkern på rätt sätt, skörda vid rätt tidpunkt och ta hänsyn till väderförhållandena vid skörd och hantering. Att hantera fodret rätt efter skörd, till exempel vid torkning och förvaring under optimala hygieniska förhållanden kan göra stor skillnad på kvaliteten på fodret som hästen sedan äter. När fodret torkas så bevaras stor del av bland annat blad som innehåller mycket protein vilket är bra för hästen. Studier har även visat att torkningstiden och användande av hötork eller inte ger avgörande ekonomiska och näringsmässiga skillnader på det färdiga grovfodret. I en studie undersöktes det om det gick att få bättre kvalitet på grovfoder genom att hitta samband mellan vatteninnehåll och torkningstid i det skördade fodret. I den studien beskrev skribenten att det är att föredra antingen högt vatteninnehåll genom ökad temperatur vid torkningsprocessen, eller att öka lufthastigheten vid torkningsprocessen.
Fodret är av bäst näringsmässiga kvalitet i ett tidigt utvecklingsstadium och av bäst hygieniska kvalitet i ett sent utvecklingsstadium. Ett näringsmässigt bra foder har bland annat högt proteininnehåll, medan ett foder av hög hygienisk kvalitet innehåller låg mängd jord- och pollenartiklar. Däremot visade det sig att foder i ett tidigt utvecklingsstadium innehåller minder andningsbart damm. Det har ingen betydelse för den näringsmässiga kvaliteten om fodret är hackat eller inte. Ett kvalitetsmässigt bra foder är fritt från damm-, jord- och mögelpartiklar och innehåller bra värden som exempelvis protein. Torkning av hö i en lada minskar mögel-produktionen med 98 %, förutsatt att en hötork används. Jämfört med om det torkat ute på fältet.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 211.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.