Hästens biologi

Linjär beskrivning för den varmblodiga hästen

Linjär beskrivning för den varmblodiga hästen

Alva Segersteen (2021) Linjär beskrivning började användas av avelsförbund runt om i Europa för bedömning av hästar under 1980-talet. För att uppnå avelsframsteg inom avelsförbundet krävs att de bästa individerna för vidare sina gener. Eftersom linjär beskrivning inte infördes för de varmblodiga hästarna i Sverige förrän år 2013, är det intressant att se vilka fördelar den linjära beskrivningen har kontra traditionell poängbedömning. Swedish Warmblood Association, SWB kan lära av andra avelsförbund som har ett mer etablerat arbete med linjär beskrivning för att se hur de arbetar och vad det kan tillföra den svenska varmblodaveln.
Syftet med denna seminarieuppsats är att beskriva hur linjär beskrivning används för den varmblodiga ridhästen i utvalda europeiska avelsförbund. Uppsatsen undersöker även vad användningen av linjär beskrivning kan innebära för möjligheter att förbättra och effektivisera avelsarbetet inom häst i jämförelse med poängsystem. Frågeställningarna som besvaras är följande; Hur används poängbedömning på unghästbedömningar i Sverige? Hur används linjär beskrivning inom varmblodsaveln i Sverige respektive Belgien? Vad är fördelen med linjär beskrivning jämfört med poängbedömning? Studien visar att linjär beskrivning kan anpassas utifrån varje enskilt avelsförbund. De viktigaste förutsättningarna för ett fungerande system är tydlighet i definitionen och bedömningen av egenskaperna för att uppfödarna ska kunna applicera det i sitt avelsarbete och på så sätt nå förbundens avelsmål. Slutsatsen visar att linjär beskrivningen är objektiv och beskrivande medan det traditionella poängsystemet är subjektivt och värderande. Dessa system kan användas var för sig men även i kombination med varandra, samt att linjär beskrivning är anpassningsbart för varje avelsförbund och dess behov. Denna studie öppnar även upp till nya tankar och frågeställningar om linjär beskrivning och dess utveckling i andra delar av världen.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 150.9 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.