Hästens biologi

Magsår hos hästar i träning och tävling – Orsaker och förebyggande åtgärder

Magsår hos hästar i träning och tävling – Orsaker och förebyggande åtgärder

Martina Stenkvist (2019)

Genom domesticering av hästar har människan tagit på sig ansvaret för dess välfärd. Hästar ska hållas och skötas på ett sätt som främjar detta. Ridsporten växer och stora avelsframsteg görs samtidigt som forskning visar att många hästar i träning och tävling lider av magsår. För att undvika onödigt lidande och för att bibehålla och utveckla hästvälfärden blir det därför viktigt att ta reda på mer om förutsättningar för hästens välmående. Syftet med den här litteraturstudien är att sammanställa fakta om orsaker och förebyggande åtgärder för att hästar som används i träning och tävling inte ska utveckla magsår. Frågeställningarna blir således: vilka är några av de bakomliggande orsakerna som finns till att hästar i träning och tävling utvecklar magsår? Vilka är några av de förebyggande åtgärderna för att hästar i träning och tävling inte ska utveckla magsår? Resultat av tidigare forskning som redovisas i den här litteraturstudien har visat att många hästar lider av magsår. Forskare har bland annat funnit att hästar som startar lopp i större utsträckning påträffats med magsår än hästar som inte gör det. Slutsatsen är att det finns flera bakomliggande orsaker till magsår hos hästar i träning och tävling. Dessa är bland annat att hästar tränas intensivt och att de startas i lopp. Några förebyggande åtgärder för att undvika utvecklandet av magsår är att hästar inte utfodras med för många timmar mellan tillfällena och att de får vistas ute i hage med tillgång till dricksvatten. Vidare är det viktigt att de inte tränas för hårt.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 185.6 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.