Hästens biologi

Massageterapi på häst – ett komplement till läkemedel vid smärta, rehabilitering samt stress

Massageterapi på häst – ett komplement till läkemedel vid smärta, rehabilitering samt stress

Karin Moberg Granström (2016)
Trots att massageterapi kan spåras minst 5000 år tillbaka i tiden, finns endast ett fåtal studier som påvisar någon typ av effekt av massageterapi på häst. I dag ersätter sällan försäkringsbolagen massagebehandlingar på häst, då dessa inte faller under ordinär veterinärvård. Istället ersätts hästägaren för främst läkemedel som NSAID-preparat och sedativa (lugnande) läkemedel, då det handlar om smärtlindring, utökning av rörelsemönster eller stressreducering vid veterinärbesök eller vid konvalescens. Vad gäller muskelrelaterade problem, som till exempel ryggsmärta, har NSAID-preparat påvisat en dålig effekt, trots det används det konsekvent. Kunskap kring massagens effekt och hur den kan användas som en kompletterande behandling till farmaceutisk smärtlindring, skulle kunna ge försäkringsbolag incitament att ersätta hästägare för massageterapi på häst. Syftet med denna litteraturstudie är att plocka fram vilka vetenskapliga studier som finns på massage på häst och diskutera massage som ett komplement till läkemedel vid reducering av stress och smärta samt påverkan på rörelseförmågan. Studien har två frågeställningar: 1. Vilka mätbara fysiologiska och psykologiska effekter har påvisats vid hästmassage? 2. På vilket sätt skulle massage kunna komplettera NSAID-preparat vid muskelsmärtor och minskad rörelseförmåga samt sedativa läkemedel i måttligt stressade situationer? ! De effekter som kan påvisas i denna litteraturstudie är sänkt hjärtfrekvens, ökat mekaniskt nociceptivt tröskelvärde (smärttröskel) på ryggmuskulaturen samt utökad rörelseförmåga på bakben. På humansidan har massagen även påvisat positiva effekter på depression och ångest, bättre sömn, större rörelseförmåga i bålen samt förhöjda serotonin- och dopaminnivåer hos patienter med smärta i lägre delen av ryggen. Dock finns endast ett fåtal studier som påvisar en psykologisk eller fysiologisk effekt av massageterapi på häst. Fler studier inom ämnet behövs för att ge försäkringsbolagen ett incitament att ersätta hästägare som vill få sina hästar behandlade med massageterapi parallellt med, eller istället för, NSAID-preparat och sedativa läkemedel.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 201.6 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.