Pedagogik & Ledarskap

Mental träning för ökad prestation inom ridsport

Mental träning för ökad prestation inom ridsport

Jenny Gustafsson (2019)

Mental träning har länge varit en stor del i många idrottares framgång och en stor del ser det som en självklar detalj i sin sportsatsning. Det är sedan tidigare bevisat att tankar och handlingar har en stark koppling. Mental träning är däremot fortfarande ganska oanvänt inom ridsporten speciellt på amatörnivå. Mental träning kan handla om flera olika saker, men ofta handlar det om koncentrationsträning, självförtroendeträning och stresshantering. Ridsport är enligt forskning en ångestframkallande sport och mental träning som kan dämpa ångest samt ge en känsla av kontroll borde därför vara till stor fördel för ryttare. Syftet med denna studie är sammanfatta redan befintlig forskning som gjorts på mental träning för ryttare samt hur den mentala träningen kan påverka prestationen. För att ta reda på detta ska följande frågeställningar besvaras: hur påverkar fysisk och psykisk spänning kommunikationen mellan ryttare och häst och hur kan mental träning förbättra en prestation inom ridsport?
Studier har visat att olika typer av mental träning ökar självförtroendet samt minskar prestationsångesten hos den aktiva. I en sport som ridsport där ryttarens fysiska och psykiska spänningar direkt överförs på hästen är det viktigt att kunna tolka och hantera den nervositet och ångest som uppkommer i samband med prestation. Bland annat för att stor fysisk ångest leder till muskelspänningar och en nedsatt inverkan på hästen. I en studie där syftet var att ta reda på gemensamma nämnare hos framgångsrika ryttare var alla eniga om att en stor tro på sig själv, stort fokus på sporten och en vilja att hela tiden utvecklas är grundläggande för att nå framgång. Detta är faktorer som den mentala träningen som de olika studierna använt sig av lagt stort fokus på.
Slutsatsen som går att dra efter studien är att mental träning kan med fördel användas för att förbättra en prestation hos ett ekipage inom ridsport. Att kunna hantera nervositet och ångest som uppkommer inför en prestation samt ha en förmåga att hålla fokus på uppgiften är avgörande för att nå framgång inom ridsport. Detta eftersom ryttarens spänningar även påverkar hästen negativt. Det är många faktorer som föder framgång och att kunna kontrollera sina egna känslor och tankar är en av dem.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 200.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.