Hästens biologi

MSM (Metylsulfynolmetan) och dess eventuella effekter på häst

MSM (Metylsulfynolmetan) och dess eventuella effekter på häst

Carin Brosäter (2012)
Hästen är en gräsätare. För att våra hästar ska må så bra som möjligt är det väsentligt med kunskap om hur deras fodersmältning, ämnesomsättning och naturliga ätbeteende fungerar. Detta för att vi ska kunna utfodra dem näringsmässigt optimalt på ett så naturligt sätt som möjligt (Planck & Rundgren, 2005). På senare tid har intresset för näringslära växt som ett led i att hästsporten blivit allt mer populär. Detta medför att behovet av information som gemene man kan ta del av har ökat (NRC, 2007). Syftet med denna studie är att undersöka vad den vetenskapliga litteraturen säger om fodertillskottet MSM (Metylsulfonylmetan). Den frågeställning som studien har sökt att besvara är:

• Vad är MSM (Metylsulfonylmetan) och ger tillskottet någon effekt på häst?

För att söka svar har litteratur använts samt databaserna PubMed, Google Schoolar och Agricola Article Catition Database. Referenser från funna artiklar har följts upp. Nyckelorden som har använts är; MSM, Metylsulfonylmetan, sulphur, horse och methyl sulphynol methane.

MSM, eller Metylsulfynolmetan som kemiskt betecknas CH³SO²CH³ är en svavelförening som finns naturligt i kroppen både hos människa som hos häst (Lawrence, 1978). Svavlet, i form av svavelinnehållande aminosyror, B- vitaminer, heparin, insulin och kondroitinsulfat utgör ca 0,15 % av den totala kroppsvikten (Planck & Rundgren, 2005). En studie med 48 fullblodsston undersökte hur mineralsammansättning och hållfasthet i hästens hov påverkades av tid på året samt foderstat. Resultatet visade bland annat att svavelinnehåll var positivt associerat med ett starkt hov- horn. (Ley m fl., 1998) En studie genomförd av Marañón m fl. (2008) testade om utfodring med MSM kan lindra träningsorsakad oxidativ stress hos hästar som tävlas i hoppning. Oxidativ stress kallas den process där reaktiva syreföreningar, s.k. fria radikaler skadar celler eller organ (NE, 2012). Studien genomfördes under 5 veckor med 24 hopphästar som var aktiva på tävlingsbanorna. Studiens resultat pekar på att hos hästar som fodras med MSM kan träningsrelaterade förändringar såsom ökad mängd fria radikaler, kväveoxid och kolmonoxid i blodet, dämpas. MSM kan alltså fungera som en antioxidant. (Marañón m fl., 2008)

Jacob & Herschler (1983) har genom s.k. ”radiolabeling” studerat upptaget av MSM i kroppen, vilket verkar vara till synes effektivt. Det är dock tveksamt om den friska, normalpresterande hästen behöver tillskott av svavel för att täcka sitt behov. Ett högkvalitativt grovfoder och eventuellt ett kompletterande kraftfoder som tillgodoser proteinbehovet bör säkra svavelintaget (Jarrige & Martin- Rosset, 1981).

Ladda ner Format: pdf Storlek: 51.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.