Hästens biologi

Olika arter av ringorm hos häst

Olika arter av ringorm hos häst

Fanny Svensson (2019)

Huden har ett flertal olika funktioner, exempelvis att skydda inre organ och bidra till kroppens värme- och vätskebalans. Hudsjukdomar är vanligt förekommande hos hästar där dermatofytos är en av de vanligaste hudsjukdomarna. Dermatofytos, som i folkmun går under namnet ringorm, växer fram på grund av mögelsvamp i hårsäckarna. Mögelsvampens sporer benämns som dermatofyter vilket i sin tur påverkar hästens hud. Ringorm är en zoonos hudsjukdom som är mycket smittsamt för både människor och djur. Eftersom ringorm är mycket smittsamt och kan innebära lidande för den drabbade är det viktigt att upptäcka symtomen tidigt för att minimera spridningen. Däremot finns det bristande kunskap gällande hur ringorm sprids samt förebyggande åtgärder för att motverka spridningen av ringorm.
Syftet med denna litteraturstudie är att öka kunskapen om ringorm genom att redogöra för några olika arter av dermatofyter som förekommer hos hästdjur i olika länder.
Litteraturstudien utgår från frågeställningarna; ”vilka typer av dermatofyter är vanligast förekommande hos hästdjur?” samt ”vilken åldersgrupp av hästdjuren är mest drabbad?”. Studien besvarar frågeställningarna genom att läsa ett antal vetenskapligt granskade artiklar. Litteraturstudien visade på att de mest förekommande ringormssorterna hos hästdjur var Trichophyton equinium, Microsporum equinium, Microsporum Canis och Trichophyton verrucosum.
Litteraturstudiens slutsats är att det förekommer en mängd olika arter av ringorm hos hästdjur. De vanligast förekommande ringormsarterna hos hästdjur är T. equinium, M, equinium, M. canis och T. verrucosum. Den åldersgrupp av hästdjur som i större utsträckning är drabbade av ringorm visade sig vara unghästar i jämförelse med äldre hästar.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 192.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.