Hästens biologi

Olika equus-arter och hästtypers pälsmängd samt preferens av skydd hos hästar vid utevistelse

Olika equus-arter och hästtypers pälsmängd samt preferens av skydd hos hästar vid utevistelse

Alice Ersson (2018)

Sveriges klimat innebär en stor skillnad mellan sommarhalvåret och vinterhalvåret i temperatur och nederbörd. Hästarnas nedre kritiska temperatur varierar och en anledning till den variationen är klimatet som de är vana vid. Det är människans val att klippa och täcka hästen. Klimatet i norden med kalla och mörka vintrar påverkar människorna och hästarna antas då ofta frysa. Syftet med studien är att analysera hästens behov av skydd genom att jämföra hästens fysiologiska behov med det skyddet som människan i nuläget vill förse hästen med samt att då även kunna ge hästägare en indikation av vad som är lämpligt skydd för hästen. Detta genom att besvara frågeställningarna: Hur stor är skillnaden i pälsmängd mellan olika equus-arter och hästtyper? Hur ställer sig människan till att skydda olika typer av hästar mot utmanande väder? När väljer hästarna själva att skyddas mot utmanande väder?
Studier av olika hästtyper har visat att ponnyer hade en lägre nedre kritisk temperatur än andra hästtyper. Olika studier har visat att ponnyer hade högst mängd päls och att kallblodiga hästar hade näst högst. Varmblodiga hästar hade markant lägre pälsmängd. I Sverige använde 90,9% av hästägarna täcken på sina hästar vid hagvistelse. Ägare till kallblodiga hästar använde mer sällan täcke till hästarna än vad ägare till varmblodiga hästar gjorde, och täcken användes i första hand när det var kallt, regnigt eller blåsigt ute. Detta oavsett hästtyp. När hästarna fick välja spenderade de 88,4% utanför vindskyddet en dag utan nederbörd och vind. En dag med nederbörd var utevistelsen i genomsnitt 52,2%. Det fanns en stor skillnad i tid spenderad i skydden mellan de olika typerna av häst och en tydlig koppling mellan pälsmängd och vistelse utanför skyddet kunde göras. Under en varm och solig dag valde alla tio hästarna som hade täcke på sig att bli av med täcket och alla hästar som gick utan täcke valde att fortsätta att vara utan. Under en kall och regnig dag valde de tio hästarna med täcken att behålla sina på. Av de resterande tolv hästarna, som gick utan täcke, valde tio stycken att få täcken, och två stycken valde att förbli utan.
Skillnaden i pälsmängd mellan olika hästtyper är stor. Ponnyer har högst pälsmängd, därefter kommer kallbloden och sist kommer varmbloden. Kallbloden ligger närmare ponnyerna än varmbloden i pälsmängd. Människan vill vid en temperatur under 10℃ skydda hästarna mot kyla och nederbörd med ett täcke. Varmblodiga hästar täckas mer än ponnyer och kallblod men även de två sistnämnda täckas till stor del. Hästarna väljer framför allt att skydda sig mot nederbörd och vind, antingen genom ett täcke eller genom ett vindskydd med tak. Hästtyper med en högre pälsvikt väljer mer sällan skydd än hästtyper med en lägre pälsvikt.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 243.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.