Hästhållning

Olika inhysningssystem – Hur påverkas hästen ur ett välfärdsperspektiv?

Olika inhysningssystem – Hur påverkas hästen ur ett välfärdsperspektiv?

Milly Åkerlund (2016)

Hästen är ett gräsätande stäppdjur som domesticerades för tusentals år sedan för att göra den mer lättillgänglig för människan. Sedan dess har hästen används inom krigsföring, jord- och skogsbruk och inom sporten. Stäppen har ersatts av olika typer av inhysningssystem som utformats på ett sätt där hästarna ska ha möjlighet till att utföra sina naturliga beteenden i möjligaste mån. För att göra nivån av hästens välfärd mätbart används något som kallas de Fem Friheterna för Djurvälfärd. När dessa fem friheter uppfylls anses hästen ha en god välfärd.

Trots att de traditionella inhysningssystemen är godkända enligt djurskyddslagen finns det fortfarande hästar som anses ha en dålig välfärd vilket i sin tur kan ha en koppling till valet av inhysningssystem.

Syftet med denna litteraturstudie är att få en djupare insikt i hur olika inhysningssystem påverkar hästen ur ett välfärdsperspektiv, samt ta reda på vilket inhysningssystem som tillgodoser flest av hästens naturliga beteenden. De frågeställningar som diskuteras är; Påverkar valet av inhysningssystem hästens nivå av välfärd? Vilket inhysningssystem tillgodoser flest av hästens naturliga beteenden?

Resultat av en studie som utvärderade effekterna av olika typer av inhysningssystem kom fram till att nivån av stresshormon ökade i samband med ett mer isolerat inhysningssystem. En liknande studie utfördes på nyligen avvanda hästar där de såg att samtliga hästar hade en ökad aktivitet, vokalisering och minskad ät- och dricktid under de första sju dagarna. De såg ingen märkbar skillnad på nivån av stresshormon mellan inhysningssystemen. I en studie utvärderade de effekten av två olika inhysningssystem för unghästar som stallades in för första gången. Studien visade att 67 % av de individuellt inhysta hästarna hade framkallat någon typ av stereotypi. Resultat av en studie där de studerade hur en aktiv grupphästhållning påverkade hästarnas beteende och hälsotillstånd såg de att hästarna spenderade mer tid till rörelse mellan försöksperioderna och hade möjlighet att utföra många av hästens naturliga beteenden. En studie identifierade de hur hästägare tillfredsställde hästarnas behov av social kontakt med sina artfränder. Studien visade att majoriteten av hästägarna höll sina hästar i grupp åtminstone delar av dagen och att anledningen till att inte hålla hästen i en grupp var oron för den ökade skaderisken.

Slutsatsen från denna litteraturstudie är att valet av inhysningssystem påverkar hästens nivå av välfärd. Det inhysningssystem som tillgodoser flest av hästens naturliga behov är grupphästhållning.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 307.0 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.