Pedagogik & Ledarskap

Orsaker till att den militära stallbackskulturen lever kvar

Orsaker till att den militära stallbackskulturen lever kvar

Wilma Liman (2019)

Stallbackskulturen uppfattas än idag som militärisk trots att militären sedan länge har
avvecklat sin hästverksamhet i Sverige. Syftet med den här uppsatsen är att studera den
befintliga forskningen för att undersöka om den militära stallbackskulturen fortfarande lever
kvar på ridskolor och stall i Sverige. Uppsatsen undersöker om stallbackskulturen har ändrats
över tid och att varför kvinnor dras till en verksamhet med maskulint kodad kultur. Både
instruktörer och elever på ridskolorna uttrycker att disciplin och ordningsamhet som
förknippas med det militära tillför trygghet och är en viktig säkerhetsaspekt. Utbildningen av
ridinstruktörer på Strömsholm har en stor betydelse för stallbackskulturen på de Svenska
ridskolorna. Slutsatsen är att det är svårt att avgöra i hur stor utsträckning de militära
normerna finns kvar inom ridskolan och att de främsta orsakerna till att flickor dras till
ridskolan är sociala aspekter så som samhörighet samt trygghet i form av ridinstruktörer som
upplevs som kompetenta och de ramar instruktörerna tillför.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 169.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.