Hästens biologi

Orsaker till förstoppningskolik hos häst

Orsaker till förstoppningskolik hos häst

Sara Lood (2015)

Hästar kan drabbas av kolik och det finns flera bakomliggande orsaker till sjukdomens uppkomst. Förstoppning är en av de vanligaste orsakerna till kolik och kan uppstå i hela mag- och tarmkanalen. Både medicinska behandlingar och kirurgiska ingrepp kan vara nödvändiga för att förstoppningen ska lösas upp.
Det finns flera orsaker till att förstoppningskolik uppstår. I en studie har det fastställts att för-stoppning i stora kolon kan orsakas av olika typer av tandproblem, såsom frakturer, malplacerade tänder eller infektioner i tandrötterna, medan en annan studie visar att bandmasken Anoplocephala Perfoliata kan vara en orsak till förstoppningskolik i ileum (den sista delen av tunntarmen), på grund av bristfällig parasitbekämpning. Andra orsaker till förstoppning kan härledas till plötsliga förändringar för hästen så som längre transporttider, stereotypa beteen-den eller minskad utevistelse (boxvila).
Syftet med studien är att ge mig en ökad kunskap om bakomliggande orsaker till förstoppningskolik hos hästar. Det är viktigt att känna till orsaker för att kunna förebygga sjukdomens uppkomst. I studien är frågeställningen; vad kan ligga till grund för att hästen drabbas av för-stoppningskolik i tunn- och grovtarmen?
Slutsatsen av studien är att förstoppningskolik är en multifaktoriell sjukdom som kan uppstå av fler orsaker och att orsakerna kan samverka med varandra samt var i tarmen förstoppningen uppstår. Det finns mycket mer att lära om bakomliggande faktorer till insjuknande av kolik hos häst.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 174.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.