Hästens biologi

Prognos och konvalescenstid vid gaffelbandsskada hos häst

Prognos och konvalescenstid vid gaffelbandsskada hos häst

Matilda Hägglöf (2021)

Hästens gaffelband, på latin suspensory ligament, är ett ligament som består av muskelvävnad. En gaffelbandsskada kan drabba alla hästraser och förekommande ofta hos tävlingshästar som utsätts för höga hastigheter. Prognosen för en gaffelbandsskada kan variera beroende på skadans omfattning eller placering. Vid konservativ behandling av gaffelbandet blir konvalescenstiden lång. För att kunna förbättra prognosen och konvalescenstiden för gaffelbandsskador, behövs efterforskning kring resultat av kliniska behandlingsmetoder. Syftet med studien är att undersöka vilka kliniska behandlingsmetoder som kan påverka prognosen eller förkorta konvalescenstiden hos hästar som drabbas av en gaffelbandsskada, genom att besvara följande frågeställning; Går det att förbättra prognosen och förkorta konvalescenstiden för gaffelbandsskador med kliniska behandlingsmetoder? Resultatet i studien visar att två typer av behandlingsmetoder så som benmärgstransplantation och stötvågsbehandling påvisar att prognosen kan förbättras. Vid benmärgstransplantation visade resultatet att hos åttiofyra procent av 100 hästar hade skadan läkt ut helt och hästarna kunde återgå till fullt arbete efter sex månader. Vid stötvågsbehandling blev resultatet att femtiotre procent med proximala skador på frambenet var ohalta och 40 procent av hästarna med proximala skador på bakbenet kunde återgå till fullt arbete efter sex månader. Slutsatsen är att prognosen går att förbättra genom att behandla med benmärgstransplantation eller stötvågsbehandling. Studierna brister i information som kan påvisa att konvalescenstiden kan reduceras.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 118.6 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.