Rid-och körkonst

Psykologisk stress och dess påverkan hos unga hästar i relation till inlärning

Psykologisk stress och dess påverkan hos unga hästar i relation till inlärning

Maja Johansson (2017)

Hästen härstammar från släktet Eohippus som levde i Asien, Europa och Nordamerika för 50 miljoner år sedan. Den tama hästens beteendemönster är samma som vildhästens, då hästen fanns redan långt innan den började styras av människan. En stressad och rädd häst blir en stor säkerhetsrisk för både människa och häst eftersom hästen i fråga inte tar hänsyn till sin omgivning när den försöker undkomma en fara. Syftet med studien är att belysa vilka faktorer som utlöser stress hos den unga hästen samt hur det i sin tur påverkar dess inlärningsförmåga. Detta för att minska risken för olyckor i samband med hästhantering. Detta genom att besvara frågeställningen: hur påverkas den unga hästen psykologiskt vid habituering av okända föremål och människor?
Hästarnas aktivering av det naturliga flyktbeteendet aktiverades när de skulle utföra en inlärningsuppgift under stressiga förhållanden samt att de var relaterade till beteenderesponser under ett skrämseltest. Dock verkade inte social rang, stresshormon och rädsla hos hästarna påverkas under inlärning i en familjär miljö. Dessutom ökade hästarnas stressresponser under den första exponeringen av ett okänt föremål om den i samband med exponeringen utsattes för en negativt förstärkt metod. Dock kunde den negativa förstärkningen underlätta habituering för den unga hästen. Hästar som ansågs som ängsliga och oroliga och som utsattes för ett stressmoment direkt efter en inlärningsuppgift påverkades mer än de hästar som utsattes för stress precis innan en inlärningsuppgift. En ohabituerad häst som i sällskap med en äldre och/eller mer habituerad häst som utsattes för ett okänt objekt visade mindre rädsla och hade lägre hjärtfrekvens än de hästar som var i sällskap med en ohabituerad häst. När det kommer till hästens beteenderesponser i samband med ett möte med en okänd testperson med antingen fysisk eller psykisk stress, samt tidigare eller icke tidigare hästerfarenhet fanns det ett samband mellan ökad rädsla hos testpersonerna och minskad hjärtfrekvens hos hästarna. Hästarna visade även stress i närheten av en icke hästrädd person utan fysisk stress än i närheten av en icke hästrädd person med fysisk stress.
Studiens slutsats är att olika metoder som alla innehåller ett stressmoment ger en negativ effekt psykologiskt hos den unga hästen vid habituering av okända föremål eller människor.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 464.2 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.