Hästens biologi

Reaktion vid penicillinbehandling av häst

Reaktion vid penicillinbehandling av häst

Sara Cederberg (2013)
Syftet med denna studie är att ta reda på om det finns alternativ som minskar risken för reaktion eller chock och hur reaktionen kan undvikas vid behandling med penicillin. Frågeställningen i denna studie är vad kan vi göra för att undvika reaktion vid behandling med penicillin? Det visade sig att en faktor som kan bidra till att en häst reagerar på penicillinet, kan vara en sämre förmåga att kunna bryta ner prokainet, då de hästar med låg esterasaktivitet som var flest i den grupp som var drabbad. Penicillinchock är ett samlingsnamn för en anafylaktisk reaktion där hästen riskerar att avlida vid behandling av penicillin. Exempel på reaktioner som kan uppkomma är svettningar och oro. Det kan också bli så pass kraftigt att hästen får balansrubbningar och ramlar omkull. Det kan ta ungefär en halvtimme för hästen att återhämta sig, men en del hästar får så kraftig reaktion att de dör. Det finns även lindrigare symptom som nässelutslag (Olsén, 2010). Nielsen et al., (1988) sammanställde en studie där de undersökte rektioner av penicillin på hästar från Australien. Elva hästar hade reagerat på penicillininjektion varav fem av dessa dog. Injektionsteknik och kliniska tecken undersöktes. I en studie (Olsén et al., 2007) har 59 hästar från Sverige som reagerat på penicillin vid behandling studerats. Resultatet som framkom av den studien visar att den troligaste orsaken till reaktion vid behandling är prokainet. En fortsättning på Olséns studie av Olofssons (2009) testades om Bensylpenicillinnatrium kunde vara ett alternativ till bensylpenicillinprokain. Denna studie tyder på att det kan vara alltför smärtsamt att injicera bensylpenicillinnatrium intramuskulärt. Svaret på studiens frågeställning är att det finns försiktighetsåtgärder som kan vara bra att känna till. Exempel på det är att aspirera, stå säkert med hästen i boxen och att följa det som står på bipacksedeln. Studiens slutsats var att det i dagsläget inte finns något bra alternativ till bensylpenicillinprokain vid intramuskulär injicering.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 350.1 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.