Hästhållning

Respirabla partiklar i häststall

Respirabla partiklar i häststall

Emma Sandholm (2017)

En god lufthygien är en förutsättning för att ha friska hästar på stall. Hästar är oftast uppstallade på box stora delar av dygnet och dålig lufthygien kan vara svårt att upptäcka för hästhållaren. Foder, strö, gödselavgaser och förhöjda koldioxidhalter är faktorer som påverkar lufthygienen negativt. Respirabla partiklar har en storlek på 5 μm eller mindre och är ohälsosamma för både häst och människa att andas in. Syftet med den här studien är att uppmärksamma hästhållare att lufthygienen är viktig för hästens hälsa och att påvisa vikten av mekanisk ventilation och filtreringsystem.
Respirabelt damm är svårt att upptäcka med tanke på dess storlek. Det uppkommer både i stall och ridhus. Respirabelt damm försämrar hästens (samt människors) respiratoriska hälsa. Resultaten i studierna har visat att mekanisk ventilation har en förbättrande effekt av lufthygien i häststall. Partikelräknare användes för att mäta nivåer av respirabelt damm i luften. För att få fram ett resultat har partiklar mätts både inuti och utanför stall. Partikelräknarna har fastställt att foder och strömaterial av olika kvalitet påverkar lufthygienen. Dålig kvalitet av (framförallt) grovfoder orsakar ökning av respirabla partiklar.
Studiens slutsats är att mekanisk ventilation förbättrar lufthygienen i stall, framförallt under vintertid i svenskt klimat. Mekanisk ventilation har påvisad effekt av att transportera ut och filtrera bort respirabla partiklar samt minska nivåerna av koldioxid och ammoniak. Hästens hälsa påverkas negativt av respirabla partiklar. Respirabla partiklar förekommer i ridhus och olika underlag kan påverka lufthygienen.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 490.0 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.