Pedagogik & Ledarskap

Ridsportens historia ur ett genusperspektiv

Ridsportens historia ur ett genusperspektiv

Fanny Hansson (2020)

Ridsportens förändringsresa under historien har pågått i många tusen år. Man vet mer om männens resa än kvinnans resa i sporten och det har blivit en kraftig genusförändring det senaste århundradet. Idag är det fler kvinnor än män som rider. När i tiden denna genusförändring skedde och vilka faktorer som utgjorde förändringen är viktigt att synliggöra för att kunna förklara den utveckling som har skett. Denna litteraturstudie är ur ett genusperspektiv, för att få en förståelse för hur ridsporten har förändrats över tid och blivit den sporten som den är idag. Vilka faktorer medförde att ridsporten gick från att mestadels ha utövats av män till att bli en idrott som lockar främst flickor och kvinnor? När i tiden skedde denna förändring?
Kvinnor har främst från början av förra seklet börjat utmana den manliga normen i samhället. Ridskolan i Strömsholm har utvecklats från att utbilda militärer till att få en närmast helt civil inriktning och från män till främst kvinnor som elever. En annan utveckling som kan förknippas med genusförändringen i ridsporten är Ridfrämjandets inriktning till att förmedla kunskap inom området att ta hand om hästar och deras skötsel. För kvinnor i galoppsporten blev 1940-talet en vändpunkt, eftersom många män var ute i kriget. Därmed fick kvinnorna chansen att rida amatörlopp. Slutsatsen av denna studie är att genusförändringen i ridsporten har flera orsaker. Omvårdnadsfostran och samhällets förändring, bland annat större jämlikhet mellan könen, kan anses som främsta nyckelfaktorer till förändringen som skett. Man anser att den största förändringen har skett från slutet av 1900-talet.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 174.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.