Pedagogik & Ledarskap

Ridsportens paradigmskifte från manligt till kvinnligt

Ridsportens paradigmskifte från manligt till kvinnligt

Linn Bödmar (2020)

Ridsportens historia har sin grund i militäriska drag. Hästar har under stora delar av 1900-talet varit mäns angelägenhet och brukats i armén, transportsektorn och jordbruket. Idag ser det annorlunda ut då 91% av Svenska Ridsportförbundets medlemmar är kvinnor. Syftet med denna litteraturstudie är att sammanställa en del av den forskning som gjorts på ridsportens utveckling ur ett historiskt perspektiv med fokus på genusförändringar. Frågeställningarna som ska besvaras är: Hur förklaras ridsportens paradigmskifte, från manligt till kvinnligt? Finns det specifika samhällsförändringar som påverkat paradigmskiftet?
För att kunna besvara frågeställningarna har metoden varit att sammanställa fyra vetenskapliga artiklar som avhandlar detta ämne. Flera artiklar tar upp betydelsen av grundandet av Ridfrämjandet 1948 efter att den svenska armén avvecklat sin hästverksamhet. Ridsporten utvecklades till en folksport som lockade framförallt unga tjejer. Samtidigt som kvinnors deltagande medförde fokus på omvårdnad och föreningsfostran, lever många av de militäriska normer kvar i ridsporten och skapar motsättningar i de traditionella normerna om vad som är manligt och kvinnligt. Omfördelningen i deltagandet av män och kvinnor har påverkats av förändringar inom sporten, men också av samhällsförändringar i stort. Ridsportens historia influerar sporten än idag, trots det domineras den idag av kvinnor.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 188.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.