Rid-och körkonst

Ryttares mentala påverkan på hästar

Ryttares mentala påverkan på hästar

Matilda Sjökvist (2018)

Ridsporten utövas av ungefär en halvmiljon svenskar och många av dem tävlar. Det gjordes 378 700 tävlingsstarter i samtliga grenar år 2016, där hoppning utgör den större delen. Hur mycket ryttaren påverkar hästen med sin sinnesstämning kan vara en faktor som spelar stor roll in på tävlingsresultaten. Om ryttaren är nervös eller har prestationsångest kan detta påverka hästen negativt och då också tävlingsresultatet. Syftet med denna studie är att utifrån tidigare forskning studera hur ryttarens sinnesstämning påverkar hästar och att ta reda på vilka verktyg som kan användas för att motverka prestationsångest och andra stressrelaterade känslor. För att besvara detta användes frågeställningarna; Hur påverkas hästen av ryttarens sinnesstämning? Vad krävs mentalt av elitryttaren? Finns det verktyg som ryttare kan använda i samband med nervositet?
Studier visade på att ryttare påverkar hästar om de är stressade, nervösa eller har prestationsångest. I försöken mättes hästars och människors hjärtsekvens i olika situationer där de skulle ta sig igenom olika utmanande uppgifter tillsammans. Det visade tydligt att en pressad, rädd, stressad eller nervös person påverkar hästar negativt. Det visade sig inte finnas något exakt svar på vad som krävs för att bli elitryttare, men de kom fram till att motivation och viljan till att lyckas hade störst påverkan. Utan motivationen skulle de inte ha drivet till att ta sig dit dem är. Det låg även stor vikt vid att ha tillgång till bra tränare, utvecklingsbart hästmaterial, stöd och support från familjen. Det visade sig att det fanns många verktyg i from av olika mentalträningsprogram för ryttare att använda sig av i tävlingssammanhang för att motverka nervositet och prestationsångest.
Studiens slutsats är att hjärtsekvensstudier visar att människor kan påverka hästar både negativt och positivt med sin sinnesstämning. Det finns inget som exakt pekar på vad som krävs av en elitryttare mentalt, men för att bli bättre krävs det stor motivation till att vilja utvecklas. Studien visar att olika mentalträningsprogram är ett verktyg som ryttare kan använda sig av för att motverka nervositet och prestationsångest.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 187.1 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.