Hästens biologi

Samband mellan unghästbedömningar och senare tävlingsprestationer inom dressyr

Samband mellan unghästbedömningar och senare tävlingsprestationer inom dressyr

Louise Lundborg (2020)

Unghästbedömningar är ett vanligt delmål för den unga hästen. Flera hundra unghästar bedöms
varje år vid unghästbedömningar anordnade av den svenska avelsorganisationen för varmblodig
ridhäst, SWB. Aveln av ridhästar i Sverige har de senaste åren blivit allt mer grenspecifik. De
egenskaper som bedöms vid unghästbedömningarna kommer att spela en stor roll för den unga
hästens vidareutbildning, ekonomiska värde och även vara ett riktmärke för hur väl lämpade
och hur den kommer prestera inom respektive gren. Syftet med denna studie är att sammanställa
tidigare publicerad forskning angående unghästtester och senare tävlingresultat. Inriktningen är
hästar som senare tävlat i dressyr. Frågeställning studien ämnade besvara är: Hur ser ett
eventuellt samband ut mellan resultat vid unghästbedömning och senare tävlingsresultat för
dressyrhästar?
Studien är en litteraturstudie. Där fyra stycken vetenskapliga artiklar analyseras och
sammanställs för att besvara frågeställningen. I samtliga artiklar påvisar författarna samband
mellan unghästbedömningar och senare tävlingsresultat inom dressyr. Gångarterna trav och
galopp har en hög korrelation med senare tävlingsprestationer i dressyr. Medan egenskaper
bedömda i hoppning inte kan visa på något positivt samband med tävling i dressyr. Slutsatsen
är således att det finns ett tydligt samband mellan resultaten vid unghästbedömningar och senare
tävling inom dressyr. Goda gångartsbetyg vid unghästbedömningar visar enligt den
sammanvägda forskningen vara den viktigaste faktorn.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 221.2 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.