Hästens biologi

Samband mellan unghästtest och senare tävlingsprestationer i hoppning

Samband mellan unghästtest och senare tävlingsprestationer i hoppning

Matilda Hagelsten (2021)

Unghästtest är en bedömning av tre- och fyraåriga ridhästar. Unghästtest är ett sätt att hitta
talangfulla hästar med förhoppning om att så tidigt som möjligt kunna sätta in de högst
bedöma stona i aveln.
Syftet med denna studie är att studera om det finns ett eventuellt samband mellan unghästtest
och senare tävlingsresultat i hoppning för varmblodiga ridhästar. Frågeställningen som ska
besvaras i denna litteraturstudie är: Hur ser ett möjligt samband ut mellan unghästtest och
senare tävlingsresultat i hoppning för den varmblodiga ridhästen? Metoden som används för
att besvara frågeställningen är en litteraturstudie, där fyra vetenskapliga artiklar har
sammanställts. Resultatet visade att det är en hög korrelation mellan unghästtest och senare
tävlingsresultat. Galoppen, avstamp, bakbensteknik, scope och försiktighet var de hopp
egenskaperna på unghästtest som hade en hög korrelation till senare tävlingsresultat.
Slutsatsen drogs att sambandet mellan unghästtest och senare tävlingsresultat var högt och
positivt. Egenskaperna hos de unga hästar som fick resultatet på galopp och löshoppning hade
en hög korrelation till senare tävlingsresultat i hoppning hos de varmblodiga ridhästarna.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 149.6 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.