Hästens biologi

Sambandet mellan hästens benställning och hovens form

Sambandet mellan hästens benställning och hovens form

Sofia Karlsson (2013)
Vid exempelvis treårstest, bruksprov och kvalitetstävlan betygssätt extremiteternas korrekthet mellan ett och tio. Där ett är det lägsta och tio det högsta betyget. (ASVH, 2012)
För hästar som presterar på toppnivå inom till exempel hoppning, trav och galopp blir en jämn belastning på extremiteterna och hoven viktig för hållbarheten i jämförelse med en häst som endast promenad rids i skogen och inte utsätts för samma belastning på extremiteterna. (T Reilly, 2010)
Överbelastning av hästens extremiteter är en vanlig orsak till skador på extremiteterna. En lång period med upprepade felbelastningar i extremiteten kan leda till att hästen blir halt, en av orsakerna kan vara avvikande exteriör på extremiteterna. När en tåaxel bryts kan det innebära skadliga påfrestningar på lederna, framförallt på hovleden men även på kron-, kot- och knäled. Det blir en särskild stor påfrestning på lederna om tåaxeln bryts inåt eller utåt framifrån sett. Är en tåaxel bruten på detta sätt kommer den ena sidans ledbrosk få onormalt tryck och motsvarande sidas ledband och ledkapsel kommer att utsättas för onormal dragning. (Balch et al, 1997)
Inkorrekta benställningar är till stor del genetiskt betingat. Hur fölet har varit placerat i stoets livmoder och hästens uppväxtmiljö kan även det ha påverkan på benställningens utveckling. (O’Grady & Poupard, 2001)
Jämn belastning mellan hovhalvorna kallas med ett annat namn för mediolateral balans. Hästens hov har en medial (insidan) och lateral(utsidan) sida. Hovens form är kopplad till dess belastningsförhållanden som påverkas av hästens benställning. Genom att observera hur hovformen ser ut kan man se hur hästen belastar extremiteterna. (O’Grady & Poupard, 2001)
Avvikande benställning på unghästar upp till ett år kan ofta förbättras genom bland annat korrigerings verkning, spjälning av benen, stödbandage samt att det går att limma fast olika slags skor för att hjälpa till att belasta benet rätt. Orsaken till att det endast kan göras fram till det att hästen fyller ett år är att tillväxtzonerna i extremitetsbenen ännu inte har slutits. När tillväxtzonerna i extremitetsbenen har slutits kan hovslagaren endast återföra hovformen till den rätta för just den benställningen för att få en så jämn belastning på extremiteten som möjligt. En häst med avvikande benställning behöver verkas oftare än en häst med optimal benställning.(Balch et al, 1997)
Korrekt hovvård vid avvikande benställningar är viktigt för att få en jämn belastning på hoven och extremiteten. Blir verkningen felaktig eller utförs oberoende av hur hästens extremiteter ser ut kan felbelastningen komma att förstärkas. Överkorrigering på en häst vars tillväxtzoner i extremitetsbenen har slutits kan leda till ökat slitage på extremitetsbenens leder och ligament.(Wilson et al, 1998)
Problemställningen blir att klarar hästen av att själv att skapa en jämn belastning av hoven och kompensera upp en eventuell avvikande benställning, har hovslagaren en stor roll i utformningen av en korrekt benställning?
Syftet med studien är att redogöra för sambandet mellan hästens benställning och hovens form ur ett perspektiv på hovslagarens roll med optimal verkning och korrigeringsverkning.
Studiens frågeställningar lyder: Hur påverkas hovens och benställningens belastning av optimal hovvård på yngre och äldre hästar? Finns det ett samband mellan hästens benställning och hållbarhet?

Ladda ner Format: pdf Storlek: 79.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.