Hästens biologi

Sambandet mellan utfodring och stereotypien krubbitning

Sambandet mellan utfodring och stereotypien krubbitning

Jessica Lundman (2012)

Krubbitning är den mest förekommande stereotypier hos häst (Nagy et al.,
2010) och kännetecknas av att hästen fixerar och tar stöd (Pettersson & Green, 2002; Albright et al.,
2009; Nagy et al., 2010) med framtänderna, höjer upp nacken och drar sedan bakåt och ett
karakteristiskt ljud uppkommer (Pettersson & Green, 2002; Albrigh t et al., 2009). Stereotypier
uppkommer när hästarna under en period inte får tillräckligt med stimulans för ett inre behov
samt/eller utlopp för ett ifrån hästen perspektiv en motivation exempelvis äta, socialisering
med artfränder mm. Krubbitning ökar ri sken för gaskolik, matsmältningsrubbningar,
ovårdad/matt hårrem, viktminskning och nedsatt allmäntillstånd hos häst. Genom att
förebygga krubbitning kan dessa hälsostörningar undvikas. (Pettersson & Green, 2002)
Syftet med den här litteratursstudien: Utreda sambandet mellan utfodring och krubbitning.
Frågeställning: Kan krubbitning försvinna genom förändrad utfodring och utfodringsrutiner?
Materialet till den här litteraturstudien fanns i databaserna Webb of Knowlege, Science Direct,
Googel scholar, Häst Sverige. Med sökorden cribbing, equine, häst, prevention, stereotypic,
haylage, stereotypa beteenden, välbefinnande, krubbitning hos häst. Resultat ifrån Clegg et al.(2008) visade en signifikant skillnad på frekvensen av krubbitning före och efter konsumtion av koncentrerat foder. Frekvensen av krubbitningar fortsatte stegvis
öka upp till åtta timmar efter fodergivan. Återställning till en lägre frekvens krubbitning sjönk
successivt och stagnerade lagom till nästa utfodringstillfälle. Man konstaterade även att
krubbitare tar betydligt längre tid på sig att konsumera sitt foder. McBride & Cuddeford (2001)
behandlade krubbitare med saltlösning med och utan krubbitarem som reducerade frekvensen
av krubbitning med ca 96 % och naloxon minskade frekvensen av krubb itning med 84 %.
Medan Houpts (2012) fick en positiv effekt på häst B parasympatiska nervsystem som
resulterade i en minskad krubbitnings frekvens när den hade tillgång till foder och inte
tillgång till en yta att krubbita på.

Slutsats från litteraturstudien, det är svårt att bota hästar med krubbitning. Det bästa sättet är
att förebygga uppkomsten av dem genom att undvika de riskfaktorer som diskuteras i
litteraturstudien, boxgrannar, utfodring. Man kan vidta vissa åtgärder som kirurgiska
operationer, krubbitarrem, flytande substanser som minskar frekvensen av krubbitning. De
beprövade behandlingarna botar dock inte hästen ifrån krubbitning utan påverkar enbart
frekvensen av beteendet.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 228.6 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.