Hästhållning

Stallmiljöns påverkan i utvecklandet av stereotypier och stress.

Stallmiljöns påverkan i utvecklandet av stereotypier och stress.

Moa Edvardson (2018)

Idag är det vanligaste inhysningssystemet för häst uppstallning i box under natten varierat med hagvistelse utomhus under dagtid. Detta innebär en begränsning av hästarnas möjligheter att utföra sina naturliga beteenden. Det är inte alltid självklart med hagvistelse för alla hästar, på grund av olika faktorer. Det finns hästägare och ryttare som har en rädsla för skador orsakade av rörelse i hage och att prestationen under ridning ska minska. Begränsningen av de naturliga behoven bidrar till att stressnivån hos hästarna ökar vilket i sin tur kan leda till att de utvecklar stereotypier. På grund av stressen kan de även bli svåra att hantera och börja utföra beteenden som inte uppskattas av stallägare. För att hästarna ska må så bra som möjligt behövs kunskap om hur rutiner och hur stallets konstruktion ska se ut för att underlätta för hästarnas välmående. Bristande social kontakt med andra hästar och utebliven hagvistelse innebär stora risker för att hästen ska utveckla stereotypier, få en högre stressnivå samt att de kan bli svårare att hantera.
Syftet med denna studie är att förtydliga vikten av att ha rutiner i stallet som är utformade efter hästens behov, för att få välmående hästar med så låg stressnivå som möjligt. Därför är frågeställningarna följande; När uppstår stereotypier skapade av stallmiljön och rutiner? Hur påverkar utevistelse och socialisering med andra hästar hästens stressnivå?
För många timmar uppstallade på box innebär större risk för utvecklandet av stereotypier. Andra riskfaktorer är brist på social kontakt och utebliven rörelsefrihet i hage. För att få harmoniska och välmående hästar utan stereotypier, behöver de redan från tidig ålder få möjlighet till att ha kontakt med andra hästar och att några timmar under dagen få röra sig fritt i till exempel en hage. När detta brister i rutinerna uppkommer stress hos hästarna och risken att de utvecklar stereotypier ökar.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 160.1 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.