Hästens biologi

Stamcellsbehandling av ytlig böjseneskada

Stamcellsbehandling av ytlig böjseneskada

Therese Fransson (2016)
Överansträngningsskador drabbar alla nivåer av sporthästar. Högst skadefrekvens har ytliga böjseneskador. Studiens problemställning är att hästar efter traditionell behandling av ytlig böjseneskada riskerar att få en recidiverande skada. Traditionell behandlingsmetod anses vara ineffektiv och resultera i långvariga konvalescensperioder i jämförelse med stamcellsbehandling.

En alternativ behandlingsmetod för skada på ytliga böjsenan som tycks minska recidivrisken är behandling med mesenkymala stamceller från benmärg från hästen själv. Stamceller har en förmåga till ständig självförnyelse och är kapabla till att differentiera till olika celltyper, däribland senceller. Syftet med studien är att undersöka om recidivrisken för ytliga böjseneskador kan minska med mesenkymala stamceller från benmärg som behandlingsmetod i jämförelse med traditionell behandlingsmetod. Frågeställningarna som ställs är om hållbarheten efter avläkningar vid uppkomna skador på ytliga böjsenan förbättras och risken för recidiverande skada minskas med mesenchymala stamceller från benmärg som behandlingsmetod. Kan behandlingsmetoden leda till förkortad konvalescensperiod för hästar med denna typ av böjseneskada?

I enlighet med de studier som den här litteraturstudien är baserad på tycks återfallsfrekvensen för ytlig böjseneskada minska med mesenkymala stamceller från benmärg som behandlingsmetod. Vid jämförelse av böjseneskador som behandlats med traditionell behandlingsmetod visade resultatet att 27,4 % av de stamcellsbehandlade hästarna fick recidiverande ytlig böjseneskada och 58 % av de hästar som fått traditionell behandling fick recidiverande skada.

Slutsatsen som dras är att risken för att en recidiverande skada skall uppstå verkar minska med mesenkymala stamceller från benmärg som behandlingsmetod. Behandlingsmetoden tycks inte förkorta konvalescensperioden för ytlig böjseneskada. Konvalescensperioden verkar bli densamma vare sig det gäller regeneration av ny senvävnad eller reparation genom fibrös ärrvävnadsbildning. Vidare studier är nödvändiga för att kunna optimera behandlingseffekten och rationalisera behandlingsmetoden.

Nyckelord: återfallsfrekvens, regenerering, recidiverande

Ladda ner Format: pdf Storlek: 251.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.