Hästens biologi

Stamcellsbehandling av ytliga böjseneskador på häst

Stamcellsbehandling av ytliga böjseneskador på häst

Hanna Danewid (2015)

Senskador är idag en vanlig orsak till hälta bland sporthästar. Vid skador på ytliga böjsenan bildas ärrvävnad som har försämrade egenskaper jämfört med den friska senan, vilket kan resultera i att senans hållbarhet försämras. Stamceller har en unik förmåga att differentiera till andra typer av celler och kan på så vis generera ny frisk senvävnad vilket med fördel har använts vid senskador. Syftet med litteraturstudien är att utvärdera stamceller som behandlingsform vid senskador. Frågeställningen som ställs är hur stamcellsbehandling fungerar jämfört med andra behandlingsmetoder.

I enlighet med de studier som den här litteraturstudien är baserad på är prognosen för användande av stamceller vid skador på böjsenorna god. I jämförelse med kontrollgrupp behandlad med saltlösning visade resultatet på en bättre läkningsprocess i vävnad som blivit behandlad med stamceller jämfört med kontrollgruppens. Främst framsteg har uppmärksammats vid behandling av skador på ytliga böjsenan. Slutsatsen är att stamceller som behandlingsform vid senskador ger en förbättrad, regenerativ läkning av den skadade vävnaden.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 226.3 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.