Hästens biologi

Stärkelse och dess påverkan på hästars beteende och fysiologiska parametrar

Stärkelse och dess påverkan på hästars beteende och fysiologiska parametrar

Carin Danielsson (2015)

Hästen är i grunden en gräsätare som i vilt tillstånd betar mellan 14-16 timmar per dygn. Den har ett behov att tugga, dels för att få i sig den näring den behöver men också för att få utlopp för några av de grundläggande beteenden hästen har. Hästen är av naturen anpassad till en kost med hög andel fibrer och lite stärkelse och kan därför inte ta upp för mycket på en och samma gång, det har räknats ut att en häst kan ta upp cirka 2 gram stärkelse/kilo kroppsvikt/mål. Problemet idag är ofta att utfodring av hästar sker med långa mellanrum och i vissa fall med mycket kraftfoder och en mindre giva grovfoder. Detta har bevisats minska tuggtiden hos hästar, vilket man sett kan leda till stereotypa beteenden. En för hög dos stärkelse i utfodringen anses också kunna ge hälsoproblem som fång, kolik och övervikt men även störningar i hästens digestionskanal. Syftet med studien är att ta reda på hur stärkelserik utfodring påverkar hästen genom att besvara frågeställningen: Påverkas hästars beteende och fysiologiska parametrar av en stärkelserik foderstat?
Hästar påverkas vid utfodring av stärkelserika dieter. Hästen visar ingen signifikant skillnad i beteende vid stärkelserika dieter jämfört med fiberrika dieter. Däremot påverkas insulin och glukosnivån i blodet och även hästens digestionskanal mycket vid höga mängder stärkelse i fodret. Uppehåll i ätandet, har noterats oftare vid utfodring av stärkelserika dieter jämfört med fiberrika dieter.
Spannmål som blivit behandlat (pelleterat, krossat, ångat m.m) gör stärkelsen mer lättsmält i tunntarmen, vilket är positivt. För mycket osmält stärkelse som förs vidare till grovtarmen bryts ner via mikrobiell jäsning och detta har visats leda till negativa störningar i hästens digestionskanal.
Studiens slutsats är att hästar påverkas av utfodring med stärkelserika fodermedel, däremot har ingen signifikant skillnad i beteende setts beroende på om de utfodrats med en stärkelserik eller fiberrik foderstat. Hjärtfrekvens har visats bli högre vid stärkelserik foderstat.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 455.1 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.