Hästens biologi

Stoets brunstcykel – effekt av ålder och motion

Stoets brunstcykel – effekt av ålder och motion

Sandra Lindlöf Äikäs (2019)

Stoet är säsongsmässigt polyöstral, vilket betyder att hon går i brunst många gånger under en avelssäsong och är då enbart betäckningsvillig under en viss period på året. Stoets brunstcykel är vanligtvis 20–22 dagar, där den aktiva brunsten är cirka fem–sju dagar och tiden mellan brunsterna är cirka 14 dagar. Inre faktorer styr stoets reproduktionsförmåga som ifrån naturens sida har utvecklats till att enbart kunna ske under en viss period på året. För att förstå vilka yttre faktorer som samtidigt kan påverka stoets brunstcykel behövs mera kunskap. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva stoets brunstcykel samt att få en bättre förståelse för hur stoet påverkas av olika faktorer som stoägaren bör ta i beaktning inför inseminering genom att besvara frågeställningarna; Hur påverkas stoets brunstcykel av motion och ålder? Vilken effekt har stress på stoets fertilitet? Kunskap om stoets beteende under brunst samt olika undersökningsmetoder som rektalpalpation och ultraljudscanning av reproduktionsorganen är verktyg som används för att fastställa när stoet är redo för insemination. Flertal studier visar hur olika faktorer kan ha påverkan på stoets brunstcykel. Ett antal ston i olika åldrar samt med olika avelserfarenhet har under avelssäsong deltagit i motionsstudier. Ston har fått mätt kortisolnivån i träck i samband med vistelse på seminstation. Hanteringen av ston vid undersökning om insemination kan förhöja stresshormonet kortisols nivå och detta har mätts i träcket för att undvika ytterligare stressmoment. Slutsatsen av denna litteraturstudie är att äldre ston, som insemineras mot slutet av säsongen, kan ha svårare att bli dräktiga på grund av ägglossning ifrån de mindre folliklarna. Motion förlänger tidsintervallet mellan ägglossningarna hos stoet dock utan att påverka storleken av den dominanta follikeln inför ägglossning. Motion ökar även blodflödet till äggstockarna i dagarna inför ägglossning men utan att öka fertiliteten. I denna studie påverkades stoets fertilitet inte av kortvarig stress, vilket fortfarande kan vara aktuellt på grund av litet material inom detta område.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 126.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.