Hästhållning

Strömaterialets påverkan på hästens naturliga beteende

Strömaterialets påverkan på hästens naturliga beteende

Martine Iversby (2018)

Hästen är av naturen en växtätare. Den lever i det fria på öppna ytor där den kan beta 14–16 timmar om dygnet. Den lever i flock och rör sig mycket. Cirka 4000 år f. kr började människan att domesticera hästen. Idag håller hästägare sina hästar större delen av dygnet på box med begränsad tid i hage på dagarna. Det är inte ovanligt att hästar inte får gå i hage med sällskap av andra hästar. Hästen är därmed begränsad från att utföra sina naturliga beteenden som att hela tiden söka föda och tugga, röra sig fritt samt blir den begränsad från den sociala kontakten med andra hästar. Hästen befinner sig den största delen av dygnet i sin box och därför är det av stor vikt att hästägare noggrant tänker igenom sitt val av strömaterial. Flertalet gånger har hästägare inte i åtanke hur deras val av strömaterial påverkar hästens naturliga beteende och därigenom även hästens välfärd. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vilken del av hästens naturliga beteende hästägare kan påverka genom valet av strömaterial. Frågeställningen var: Vilken del av hästens naturliga beteende kan hästägare påverka genom valet av strömaterial? I studierna observerades hästarna och deras beteenden i boxarna. Flera faktorer som undersöktes var även luftkvalitén och mängden dammpartiklar. Det undersöktes vidare hur detta kunde påverka hästarnas fysiska hälsa. Det som framkom i studierna var att det är halm som bäst tillgodoser hästens tuggbehov. Den håller sig sysselsatt längre och den ligger även ned en längre tid när den står på halm. Det ledde till att hästarna visade mindre aggressivitet mot varandra och upplevdes lugnare samt mer harmoniska. Däremot visade det sig att halmen bidrar till sämre stallmiljö genom damm och luftpartiklar. Ska hästägare endast ta hänsyn till just stallmiljön, så är det halmpelletsen som är det bästa alternativet. Slutsatsen i denna litteraturstudie var att den delen av hästens naturliga beteende som vi kan påverka genom valet av strömaterial är tuggbehovet, liggbehovet samt födosöksbehovet.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 195.7 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.