Hästens biologi

Träningens och mineralämnens påverkan på den unga hästens skelett

Träningens och mineralämnens påverkan på den unga hästens skelett

Mathilda Hauptmann (2017)

Den unga hästens skelett är under uppbyggnad och tillväxt, vilket gör att dess konstruktion är extra känsligt för påfrestningar. Skador på skelettet ger ofta lång frånvaro från träning och i många fall kan det leda till döden. Detta kan få stora ekonomiska konsekvenser för ägaren, men väcker givetvis även tankar inom djurskyddsperspektivet. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vad träning har för påverkan på den unga hästens mineralomsättning och dess skelett. I följande litteraturstudie utreds därmed frågeställningen: hur påverkas den unga hästens skelett och dess mineralbehov gällande kalcium (Ca) och fosfor (P) av träning?
Resultaten från de studier som tagits del av stärker varandra. Studierna kunde påvisa att skelettets densitet ökar med träning, vilket gör det mer hållfast. Koncentrationen mineraler visades öka i skelettet och bidrog därmed till den ökade densiteten. Även andra biokemiska markörer visade på uppbyggnad och stärkande av skelettet. Skelettet kunde med nämnda faktorer påvisas starkare efter att träningsperioden avslutats.
Slutsatsen är att den tvååriga hästens skelettet och mineralbehov påverkas av träning. Intaget av mineraler är en viktig del av skelettmetabolismen och krävs för att kunna ge hästen ett starkare skelett. Skelettet blir starkare av träning och en foderstat med ökad mineralmängd Ca och P kan ha betydelse för skelettets utveckling, om hästen utsätts för träning likt studiernas upplägg.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 476.2 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.