Hästens biologi

Unga hästars behov av aminosyror

Unga hästars behov av aminosyror

Louise Engberg (2019)

För att unghästen skall få en så bra tillväxt som möjligt måste den ha protein. Protein byggs upp av aminosyror som bildar långa kedjor. För att hästen skall kunna bygga protein behöver den aminosyror. De flesta aminosyror kan kroppen tillverka själv, men det finns också de som är essentiella. Att de är essentiella betyder att hästen inte kan tillverka dessa aminosyror själv och de måste därför få i sig dessa i sin föda. Om den inte får i sig rätt sammansättning av aminosyror kommer hästens tillväxt att påverkas. Hästen får i sig aminosyror genom proteiner som finns i grovfodret. Om grovfodret inte är tillräckligt kan det behövas ytterligare proteinfoder. Syftet är att genom denna litteraturstudie sta reda på vilket behov unga hästar har av aminosyror och undersöka hur man bäst utfodrar hästen. Med frågeställningarna ” Vilket behov har unga hästar av aminosyror? Hur kan de utfodras för att uppfylla behovet”.
Det har i studier testats hur olika proteiner som sojamjöl, vetedrank drav, foderjäst och Urea har påverkat tillväxten för den unga hästen. Sojamjöl påverkar hästen på ett positivt sätt och gör att hästens tillväxt blir jämn. Det har studerats om unghästar får samma tillväxt när de fodras med Urea som med Soja när resten av fodret har ett lågt proteinvärde. När hästen fodrades med Urea var tillväxten på höjden och omfånget det samma som när den utfodrades med sojamjöl. Däremot var viktuppgången något lägre vid utfodring av urea jämfört med när hästen utfodrades med sojamjöl. Det har i studier testat hur hästens nivå av aminosyror i blodet påverkats av hur många gånger hästen fodrats per dygn. Nivån höll sig jämn när hästen fodrades sex gånger om dagen jämfört när hästen utfodrades en eller två gånger per dag då hade nivån fått en kraftig uppgång några timmar efter att den hade utfodras och sedan fått en kraftig nedgång igen. Foderjäst har jämförts med soja som protein komplement till hästar som fick fritillgång på ett proteinrikt grovfoder. I studien konstaterades att foderjäst kunde ersätta sojamjöl som proteintillskott. I en jämförelse mellan vetedrank och soja. I andra studier har det konstaterats att även vetedrank kan ersätta soja som proteintillskott.
Studiens slutsats är att. Unga hästar har ett utökat behov av aminosyror för att kunna få optimal tillväxt. För att säkerställa detta behov behöver de utfodras med ett proteinrikt foder. De ska utfodras så ofta som möjligt med ett bra grovfoder som har högt protein innehåll. Om grovfodret har ett för lågt protein innehåll krävs det andra proteintillskott. Det proteintillskott som är mest beprövat och gett jämnast resultat för den unga hästens tillväxt är sojamjöl.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 141.6 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.