Hästens biologi

Unghästtesters betydelse för avelsframsteg och förutspå hästens framtida tävlingsprestation

Unghästtesters betydelse för avelsframsteg och förutspå hästens framtida tävlingsprestation

Johanna Sondell (2017)

Unghästtest för fyraåriga hästar är ett delmål i den unga hästens utbildning och fungerar som en varudeklaration. Ägarna och ryttarna får värdefull information från en objektiv utbildad och erfaren domare som värderar hästens kvaliteter genom ett poängsystem. Domaren beskriver hästen exteriört med linjär beskrivning samt uppmuntrar till att utveckla de eventuella brister som finns hos hästen. Det svenska hästmaterialet prestation på unghästtest samt på tävling har dokumenterats under det sista 30 åren men sambandet mellan hästens prestationer under unghästtestet och den senare prestationen som tävlingshäst är ännu inte bekräftat. Unghästtest för fyraåriga hästar hålls varje år och är öppen för fyraåriga svenskfödda hästar och femåriga svenskfödda fölston. Det huvudsakliga syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på unghästtest för fyraåriga hästars betydelse för den vuxna tävlingshästen prestation i tävlingssammanhang. Det sekundära syftet är att se om resultatet på hästarna har blivit bättre för att kunna få en klar bild ifall unghästtesterna tjänar de syfte som de skapades för, en riktlinje för att få fram en svensk sporthäst av hög kvalité. Litteraturstudiens frågeställningar är: Är unghästtest för fyraåriga hästar en bra metod för att urskilja en individ som presterar bra på senare hopptävlingar. Bidrar unghästtestet till att få fram avkommor med bättre testresultat än föregående generation? Finns det några samband mellan hoppegenskaperna och andra egenskaper?
Trots att Sverige till ytan är ett relativt litet land så är det ett stort hästland med många fina prestationer. En bidragande faktor till detta kan vara strävan till att utveckla hästmaterialet och med det även prestationerna. Enligt resultat av tidigare studier så har utvecklingen av unghästtester bidragit till en ökad medelnivå på våra tester. Därmed presterar senare generationer bättre än tidigare generationer, vilket indikerar på avelsframsteg. Dagens tävlingar innefattar mindre medelfel, vilket kan tyda på både bättre hästar och bättre ridning. Få exteriöra egenskaper visar något samband till prestationer på tävling. Sannolikheten för att bra tävlingsprestationer i hoppning går att utläsa med hjälp av hästens exteriör är därmed låg.
Slutsatsen av denna litteraturstudie är att unghästesterna för fyraåriga hästar fungerar väl för att ta fram nya generationer som presterar bättre på testen än tidigare generationer. Om dessa blir bättre tävlingshästar senare i livet är ännu inte bevisat, men en del samband kan tyda på det. Det finns inget tydligt samband mellan hästens exteriör och tävlingsprestation i hoppning.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 460.5 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.