Hästhållning

Utvärdering av inhysningssystem för häst sett till dess naturliga behov

Utvärdering av inhysningssystem för häst sett till dess naturliga behov

Viktoria Björkman (2018)

Majoriteten av Sveriges hästar är idag inhysta på box med daglig utevistelse. Frågan är om det kan uppfylla hästens naturliga behov, speciellt sociala och rörelsebehovet som finns hos alla hästar. Studien kommer att jämföra de två vanligaste inhysningssystemen i Sverige, box med daglig utevistelse och grupphästhållning, utifrån frågan om vilket system som kan uppfylla hästens sociala och rörelsebehov i störst utsträckning. För att genomföra studien har en litteraturstudie gjorts. Det är viktigt att hästägare har kännedom om för och nackdelar med de olika inhysningsalternativen för att de ska kunna göra ett aktivt val utifrån vad som är bäst för hästen. I litteraturstudien användes vetenskapliga artiklar för att öka trovärdigheten i jämförelsen av inhysningssystem. Det var olika typer av studier som kunde kopplas till främst hästens sociala och rörelsebehov men också hästens andra behov.
Studier visade att hålla häst på box med daglig utevistelse begränsar hästens sociala behov och rörelsebehov. Det ger mer stressade hästar på grund av begränsningen av social kontakt. I en lösdrift och en aktiv grupphästhållning tillgodoses hästens sociala och rörelsebehov i större utsträckning. Däremot kan det vara olämpligt om det är en varierande grupp med hästar som ofta byts ut eller flyttas.
Därför kunde slutsatsen dras att varje hästägare behöver se över sina individer samt verksamhet för att kunna välja det mest lämpliga systemet för att tillgodose flest av hästens naturliga behov.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 186.0 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.