Hästens biologi

Vad finns det för orsaker till stereotypier som inte är foderrelaterade?

Vad finns det för orsaker till stereotypier som inte är foderrelaterade?

Malin Jaksjö (2015)

När hästar hindras eller inte har möjlighet att utföra deras naturliga beteenden kan frustration och stress uppstå och då kan stereotypier utvecklas. En stereotypi är ett beteendemönster utan någon självklar funktion och är en del av det naturliga beteendet som hästen hindras från att göra. Syftet är att ta reda på om det finns andra bakomliggande orsaker till stereotypier hos hästar som inte är relaterat till att hästars ätbeteende inte är tillfredsställt. Studiens frågeställning är vad det finns för orsaker till stereotypier hos hästar som inte är foderrelaterade.
Den vanligaste stereotypin som inte är foderrelaterad är vävning. Man har i alla studier kunnat se samband mellan frustration, förväntning och stress hos hästar som väver. Detta stämmer dock inte överens med den tidigare synen som funnits att vävning skulle orsakas av uttråkade eller understimulerade hästar. Faktorer som hästarnas ras och temperament har visat sig ha en stor betydelse, då hästar av rasen fullblod och hästar med liknande temperament löper större risk att utveckla stereotypier. Hur stallmiljön är och vilken möjlighet hästarna har till social kontakt med andra hästar har också visats ha stor effekt på hur mycket hästar som redan har beteendestörningar väver. Under det första nio månaderna av hästarnas liv är det störst risk att beteendestörningar utvecklas. Studier har visat att avvänjningsmetod och inhysningssystem under denna tid i hästarnas liv har betydelse för denna utveckling. Man har i samtliga studier kunnat påvisa ett klart samband mellan vävning, stress och förväntan.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 367.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.