Hästens biologi

Varför drabbas hästar av strålbenshälta?

Varför drabbas hästar av strålbenshälta?

Isabelle Lexing (2015)
Dagens sporthästar löper stor risk att drabbas av strålbenshälta, en skada som oftast är lokaliserad till framhovarna. För att fastställa skadan krävs en förståelse kring skadeutvecklingen. Strålbenshälta består av flera förändringar i och runt strålbenet, på bland annat strålbensbursan, sidoligameneten och djupa böjsenan.

Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på varför den varmblodiga hästen drabbas av strålbenshälta. I två av studierna kommer de bland annat fram till att arvbarheten av strålbenets form är oklar. Ett av resultaten visar också att strålbensformen har stor betydelse för hur benägen hästen är att drabbas av skadan och vilka följder som uppkommer. Strålbenet bör vara konvext format för att minska risken för skadan. I en av de andra studierna visar resultatet att hovbalansen är viktig för att minska risken för strålbenshälta. En studie visar även att det inte finns något samband mellan ålder och skadan.

Litteraturstudiens slutsats är att hästar drabbas av strålbenshälta av olika orsaker men där felaktig hovform och skoning är två viktiga anledningar. Med balanserad verkning/skoning kan man minska trycket på strålbenet och därmed förebygga strålbenshälta hos hästar.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 375.9 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.