Hästens biologi

Vävning hos häst

Vävning hos häst

Isabelle Lögdahl (2019)

Hästen har sedan domesticeringen använts som ett redskap i jordbruket, för transport och i krigsföring. Idag använder vi hästen främst för nöjets skull och som tävlings och träningskompis. Hästar hålls idag oftast i box med tillgång till daglig utevistelse. Människans sätt att hålla hästar har lett till stereotypiska beteenden som inte förekommer hos hästar i det vilda. Ett stereotypiskt beteende kännetecknas av en upprepning av rörelser som saknar mening och funktion. Stereotypier indikerar ofta på en stressfylld miljö eller en miljö där någonting saknas för att täcka de naturliga behoven. Syftet med denna litteraturstudie är att öka kunskapen kring stereotypier hos häst för att skapa förståelse så att hästhållningen kan anpassas och förebygga att beteendestörningar utvecklas genom att besvara följande frågeställningar; Vad är det som orsakar vävning hos häst? Hur kan man minska frekvensen av vävning? Har vävning negativ påverkan på prestationen?
Studier visar att hästar med avsaknad av social kontakt till andra hästar, vistelse i stressiga miljöer, långa fodringsuppehåll, utfodring med foderkoncentrat, lite utevistelse och lättstressade hästar löper en större risk att utveckla vävning. Vävningsfrekvensen kan minskas genom att ge hästarna möjlighet till social kontakt eller genom att sätta upp en spegel eller en bild föreställande ett hästhuvud i boxen. Vävning har inte visat sig ha någon negativ påverkan på prestationen.
Studiens slutsats är att det går att förebygga utveckling av vävning hos häst samt att det är möjligt att minska vävfrekvensen vid redan utvecklad stereotypi genom att ge hästen tillräckligt med utevistelse, möjlighet till social kontakt med andra hästar, täta utfodringstillfällen med fiberrikt foder och en lugn miljö. Inredning i form av en spegel eller en poster i boxen kan minska vävfrekvensen.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 155.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.