Hästens biologi

WFFS hos varmblodig ridhäst

WFFS hos varmblodig ridhäst

Filippa Lund (2021)

Warmblood Fragile Foal Syndrome är en genetisk defekt som funnits i många år och som
orsakar stort lidande för den drabbade avkomman. Det innebär även en emotionell samt
ekonomisk förlust för uppfödaren. Syftet med studien är att förklara hur defekten nedärvs
samt redogöra för hur den påverkat avelsarbetet för SWB. Frågeställningarna är följande; Vad
är Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS)? Hur har den genetiska defekten WFFS
påverkat avelsarbetet inom SWB? Finns det samband mellan WFFS och egenskaper det avlas
för?
För att kunna besvara frågeställningarna har en litteraturstudie genomförts på fem
vetenskapliga artiklar kopplade till WFFS.
Warmblood Fragile Foal Syndrome (WFFS) är en genetisk sjukdom med konsekvenser som
till exempel sprucken hud då den kommer till uttryck hos avkomman. Anlaget har en
autosomal recessiv nedärvning och har 50% chans att komma till uttryck hos avkomman om
två stycken anlagsbärare paras. Idag testas alla hingstar godkända för avel i SWB för WFFS.
Några forskare delar teorin om att WFFS kan ha ett samband med egenskaper som elasticitet
och flexibilitet. Det finns idag inte mycket forskning på denna genetiska defekt. För att ta reda
på mer om defekten samt kunna jobba vidare mot att stoppa spridningen krävs det att fler fall
detekteras så att forskningen kan ske i större omfattning.

Ladda ner Format: pdf Storlek: 170.8 KB

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.