FAQ

Kurstid: januari – maj 2019

Kursort: Strömsholm

Kursledare: Lärare vid Ridskolan Strömsholm

Kurskostnaden är ca 800 kr. I kostnaden ingår visst studiematerial. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Undervisningen är avgiftsfri. Om kursplats faktureras/köps av arbetsgivare, Arbetsförmedling eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20.

Kost och logi ingår inte i kurskostnaden, möjlighet att boka boende på eller i närheten av Ridskolan Strömsholm finns.

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.