FAQ

Behörighetskraven är enligt nedan:

1. Fyller minst 19 år under det år kursen genomförs.
2. Avlagt godkänt Yrkesprov för hästskötare eller har motsvarande formella kunskaper*. (Intyg ska bifogas ansökan)

*Med formella kunskaper avses grundläggande kunskap inom häst, t ex genomgången kurs Hästkunskap – hästskötare, naturbruksgymnasiekurser (Djurkunskap Grundkurs/Hästkunskap, Häst & stallskötsel, Arbete med häst). Om du inte har någon formell kunskap kan dispens ges om du har lämnat in ansökan till Svenska Ridsportförbundet för att avlägga Yrkesprov för hästskötare.

Denna kurs ger fördjupade kunskaper inom framförallt foderlära och hälso- och sjukvård enligt kompetenskraven för Svensk Ridlärare II.

Kurskostnaden är ca 650 kr. Kost och logi ingår inte men önskar ni boende på RS under kursen är ni välkomna att kontakta receptionen på 0220-451 07.  Kostnad för kurslitteratur tillkommer.

Om kursplats faktureras/köps av arbetsgivare, Arbetsförmedling eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna. Undervisningen är avgiftsfri. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20 år.

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.