FAQ
  1. Högskoleutbildning inom legitimationsgrundande yrkesområden inom hälso- och sjukvård alternativt socionomexamen eller examen inom specialpedagogik. (Bifoga examensbevis)
  2. Motsvarande ett års yrkeserfarenhet (heltid) av legitimationsgrundande yrkesområden inom hälso- och sjukvård, socionomyrken eller motsvarande inom specialpedagogiskt arbete. (Bifoga tjänstgörings/arbetsintyg)
  3. Hästkunskap motsvarande Svenska Ridsportförbundets ryttarmärke III (Bifoga intyg från ridlärare, lägst Svensk Ridlärare 1, alternativt C-tränare)
  4. Grundläggande färdigheter i ridning motsvarande LC:1 dressyr (Bifoga intyg från ridlärare, lägst Svensk Ridlärare 1, alternativt C-tränare)

Professionella lärare inom hästkunskap och ridundervisning. Erfarna terapeuter och pedagoger, aktiva inom hästunderstödd terapi/pedagogik.

Kurskostnaden är 3 200 kr per elev och inkluderar visst studiematerial och hästkostnad medan själva undervisningen är avgiftsfri. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Om kursplats finansieras via Arbetsförmedlingen eller på liknande sätt är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna

Kost och logi ingår inte i kurskostnaden, möjlighet att boka boende på eller i närheten av Ridskolan Strömsholm finns. Kontakta Ridskolan Strömsholm bokning@stromsholm.com eller 0220-451 07.

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.