FAQ

1) Allmän högskolebehörighet
2) Lägst SRL I
3) Yrkeserfarenhet minst ett år efter erhållen SRL-behörighet (dvs behörig att göra yrkesprov)

Intyg som visar att du uppfyller behörighetskraven ska bifogas ansökan.

Kurskostnaden är 1000 kr/kursvecka. I kostnaden ingår visst studiematerial och hästkostnad. Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Undervisningen är avgiftsfri. Om kursplats köps upp av Arbetsförmedlingen eller liknande är kostnaden högre då statsbidrag inte utgår för lärarkostnaderna. Utbildningen är studiemedelsberättigad. Studiemedel kan erhållas tidigast från höstterminen det år man fyller 20. Under 20 år kan man söka studiehjälp. Kost

Ridskolan Strömsholms välutbildade ridlärare. Alla med mångårig erfarenhet av yrket och utbildning av ridlärare.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 15 april 2017. Efter att ansökningstiden är avslutad skickas information ut med besked om du är antagen, står på reservplats eller inte är antagen. De som har anmält sig till yrkesprov har förtur. Vid stort antal ansökningar kommer antal yrkesverksamma år vid ridskola att användas som en urvalsmetod.

Till ansökan.

Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.