Skolhästar

Arwen (42)

Arwen köptes på auktion av Emma Emanuelsson som treåring. Arwen är en fin modell som hoppar väl och går med Hippologstudenterna i år 3.

FAKTA

Ägare: Ridskolan Strömsholm
Uppfödare: Kristina E och P.O Vilhelmsson
Utbildningsståndpunkt: H: 130
Tävlingsresultat: H: 130


Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.