Skolhästar

Dolce Tau (SWB)

Dolce Tau är skolhäst på Hippologprogrammet.

FAKTA

Ägare: Ridskolan Strömsholm
Uppfödare: Görel Nyman
Utbildningsståndpunkt: D: MSV C
Tävlingsresultat: D: MSV C