Skolhästar

Pannier F (SWB)

Pannier F är en fin hopphäst som grundutbildats av Caroline Bore. Idag utbildas han vidare som skolhäst på Hippologprogrammet år 2.

FAKTA

Ägare: Ridskolan Strömsholm
Uppfödare: Eva Gudmunsson
Utbildningsståndpunkt: H: 130
Tävlingsresultat: H 130