Skolhästar

Red Newton (SWB)

Red Newton utbildades som hopphäst men går idag som dressyrhäst på Hippologprogrammet. En mycket trevlig häst med hög ridbarhet!

FAKTA

Ägare: Ridskolan Strömsholm
Uppfödare: Eva Albertsen
Utbildningsståndpunkt: D: MSV C, H 110
Tävlingsresultat: H 120


BILDER & VIDEO