Skolhästar

Volfram (SWB)

En stor och snäll herre som reds in av OS-ryttaren, Mads Hendeliowit, då han arbetade här. Är idag skolhäst på Hippologprogrammet.

FAKTA

Ägare: Ridskolan Strömsholm
Uppfödare: Erik Karlssn
Utbildningsståndpunkt: D: MSV B
Tävlingsresultat: D MSV B