Skolhästar

Zonette (SWB)

En stor, trygg och vänlig häst som alltid ställer upp. Hon tjänstgör som skolhäst på Hippologprogrammet och uppskattas av alla.

FAKTA

Ägare: Ridskolan Strömsholm
Uppfödare: Norrehe Dressage Stable AB
Utbildningsståndpunkt: H 135
Tävlingsresultat: H 135