Utbildningsledning
Kontaktperson
Maria Löfgren Disputerande bioteknolog och Studierektor för Hippologprogrammet
Våra samarbetspartners

Våra samarbetspartners hjälper oss att utveckla, utbilda och vara ledande inom svensk ridsport.